Mur har mange bruksområder

Utnytt utearealet

Mur gir bedre utnyttelse av utearealet og er både dekorativ og praktisk for en avslutning av tomten eller av ulike platåer i hagen. Den kan også sikre nivåforskjeller i skrånende terreng. Bak støttemuren kan du plante vekster som ytterligere vil fremheve steinmuren og gi uteområdet et flott utseende. Også rundt bed kan en liten mur skape trivsel og stemning.

Referanser

Herregård mur brunmix
Stablemur i betong
Herregård mur gråmix