Firefelts veg med midtdeler

Kort om prosjektet

Høsten 2009 startet Veidekke arbeidet med å utvide E6 på strekningen Boksrud-Minnesund til en firefelts veg med midtdeler. Hele strekningen vil åpne som en firefelts veg med midtdeler høsten 2011.

Oppdragsgiver

Veidekke var oppdragsgiver. Etter en lang og tøff vinter starter vi opp igjen arbeidet på E6 ved Boksrud/Minnesund. Her gjenstår det å legge rundkjøringer og trafikkøyer. I tillegg har vi ansvaret for beplanting av hele området med påfølgende vedlikehold i 3 år.