Steinmiljø skaper flotte veianlegg

Steinmiljø utfører mange ulike jobber i forbindelse med veianlegg. Dette innebærer rundkjøringer, trafikkøyer, busslommer, gang og sykkelstier, parkeringsplasser osv. I noen tilfeller er det for å øke sikkerheten og bedre miljøet. I andre tilfeller er det snakk om å lage hyggelige miljøer rundt vegkryss, rundkjøringer osv. Vi har ofte jobb med beplanting og vedlikehold rundt disse jobbene.

Rundkjøring med stein
Steinlegging rundt et tre
Rundkjøring med kantstein
Rundkjøring med stein og gress
midtrabatt i belegningsstein