Torg, gågater og miljøgater er viktige møteplasser

Steinmiljø er med på å skape et trivelig trafikkmiljø. I noen tilfeller er det behov for å bygge om vegen for å øke sikkerheten og bedre miljøet. I andre tilfeller er det snakk om å lage hyggelige miljøer rundt veikryss, torg, allmenning, brygge osv.