Skap særpreg og idyll med belgningsstein

Ingen begrensniner

Med det store utvalget av farger og typer er det bare fantasien som begrenser mulighetene. Enten det er som innslag i en nydelig anlagt hage eller som praktisk innkjøring til hus og garasje, dekorerer og forskjønner belegningsstein mer enn kanskje noe annet materiale. Bruk noen sommerdager til å ruste opp utemiljøet.

Referanser

Belegningsstein
Belegningsstein i sirkelformasjon rudt avløp
Belegningsstein utenfor garasje og hus
Heller og Beleggningsstein
Beleggningsstein i sirkelformasjon
Brostein på gardstun