En stor og omfattende jobb

Kort om prosjektet

Jobben omfatter bygging av gangramper og en bru/lokk over deler av eksisterende T-banestasjon på Økern. Selve T-banen skal bygges om betydelig, bla. skal plattformelementene skiftes ut og det skal legges vannbåren varme i plattform, trapper og ramper. Det skal bygges rundkjøringer, lokalveier og gang- og sykkelveier.

Oppdragsgiver

Veidekke ga oss oppdraget og siden mai 2010 har Steinmiljø deltatt i dette prosjektet. Vi har levert bl.a. kantstein, storgatestein, heller, barnevognrampe, mureelement, betong, spikma. Produktene er brukt til fortau, gangbaner, trafikkøyer, rabatter og murer. I tillegg har Steinmiljø ansvaret for beplanting og alt vedlikehold 3 år frem i tid. Ferdigstillelsesdato er 1. juni 2011.